Jak działa kolorowa kserokopiarka laserowa.

Przed zapoznaniem się z niniejszym tematem należy przeczytać temat: Jak działa czarno-biała kserokopiarka laserowa. Dla uproszczenia pominięto tutaj część wspólnych procesów. Obraz kolorowy otrzymujemy przez nałożenie na papier czterech tonerów o kolorach C (cyjan) M (magenta) Y (żółty) i K (czarny). Patrz: CMYK. Oznacza to, iż kserokopiarka kolorowa posiada cztery zespoły bębnów (osobny dla każdego koloru).

 

LASER naświetla powierzchnię bębna światłoczułego tworząc na jego powierzchni kopię oryginału (a właściwie składową dla danego koloru) w postaci ładunku elektrostatycznego. Cztery kolejno ułożone bębny są równolegle (z opóźnieniem wynikającym z prędkości przemieszczania się taśmy transferowej) naświetlane przez cztery lasery. Dane do wysterowania laserów są otrzymywane ze skanera (po skomplikowanej obróbce zapewniającej odpowiednią jakość kopii).
TAŚMA TRANSFEROWA pośredniczy w przenoszeniu obrazu z bębnów na papier. Poszczególne tonery nakładane są kolejno na bęben, a następnie transferowane na taśmę transferową tworząc na niej kopię oryginału. W kolejnym kroku obraz z taśmy transferowej przenoszony jest na papier za pomocą kolejnej rolki transferowej. Kopia musi być jeszcze utrwalona za pomocą rozgrzanych wałków utrwalających.

 
Kontakt z nami